قیمت پوند انگلیس

euro

کاهش قیمت پوند در مقابل یورو

قیمت پوند انگلیس در مقابل یورو با بیشترین کاهش هفتگی خود از فوریه، ‌مواجه شد. این اتفاق در میان گمانه‌زنیها در مورد تلاش انگلیس برای حفظ رشد اقتصادی خود و در حالی رخ داد که…